เมนูช่วยเหลือ

100%

 

นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า และ นายพัฒนา ณ สงขลา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการท่าเทียบเรืออัจฉริยะและระบบติดตามเรือท่องเที่ยว เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางน้ำ (SMART PIER PROJECT) ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ อาคาร     162 ปี กรมเจ้าท่า เพื่อการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศ  ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือที่เป็นมาตรฐานสากลผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณจากโครงข่ายโทรคมนาคมของ NT  ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มท่าเทียบเรืออัจฉริยะและระบบติดตามเรือท่องเที่ยว ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและจำนวนนักท่องเที่ยวในเรือท่องเที่ยวแต่ละลำ ในการใช้ระบุตัวตน คัดกรอง ตรวจสอบ ติดตาม แจ้งเตือน และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดอุบัติภัย รวมถึงการสร้างหรือปรับปรุงท่าเทียบเรืออัจฉริยะต้นแบบด้วยระบบอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ฟังก์ชันการใช้งานสมบูรณ์ครบถ้วน รองรับการเข้าเทียบท่าของเรือท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  

นอกจากนี้ยังครอบคลุมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเรือ ท่าเทียบเรือ สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน       ท่าเทียบเรือ เส้นทางเดินเรือ ผู้ประกอบการ และจำนวนผู้โดยสาร ซึ่งกรมเจ้าท่าจะได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดนโยบาย  และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำต่อไป

 

ผู้เขียน : NT

ห้วข้อที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องYou May Be Interested

ดูทั้งหมด
ข่าวธุรกิจ

NT – AIS ผนึกกำลังครั้งสำคัญ เสริมขีดความสามารถ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ต่อยอดนวัตกรรมโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคนไทย

Following approval by the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), the regulatory body overseeing telecommunications providers, National Telecoms Public Company Limited (NT)
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

NT นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลื้มขยายชุมชนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบทุกจังหวัด

NT ปลื้มเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบทุกจังหวัด หนุนชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่ต้นแบบใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชน
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

NT ร่วมงาน AWS Public Sector Day Thailand  ชูความพร้อมบริการ AWS Outposts บน NT CLOUD

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในฐานะพันธมิตรคลาวด์ภาครัฐของ Amazon Web Services (AWS) นำทีมผู้บริหาร
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

จังหวัดสงขลาร่วมกับ NT ปั้นต้นแบบบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดด้วยAI           ยกระดับความปลอดภัยหวังดึงดูดนักท่องเที่ยว

จังหวัดสงขลา ร่วมมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ปั้นโครงการต้นแบบบูรณาการระบบกล้องวงจรปิด ด้วยเทคโนโลยี AI ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเต็มศักยภาพ มุ่งเป้าสงขลาหลุดจากรายชื่อจังหวัดติดธงแดงและหวังผลขยายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

NT สนับสนุนหน่วยราชการ ผลักดันระบบรวมศูนย์กล้องวงจรปิด พร้อมโครงการ Smart Safety Home รักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม

ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการบูรณาการระบบรวมศูนย์กล้องวงจรปิด (CCTV) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยและรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

NT วางทิศทางธุรกิจตอบสนองนโยบายภาครัฐและประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเป้าสะดวกทั่วถึงคุ้มค่าควบคู่ปรับองค์กรลดความซ้ำซ้อน

อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

NT และ NIPA Cloud ร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz

นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารไร้สาย 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ ดร. อภิศักดิ์ จุลยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด หรือ NIPA Cloud ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

NT ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลหวังการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจลดลง

NT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
อ่านต่อ

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง