เมนูช่วยเหลือ

100%
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2566
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง