เมนูช่วยเหลือ

100%

รายละเอียดบริการ

แผนการให้บริการ 5G สำหรับลูกค้าองค์กร (คลื่นความถี่ 26 GHz) มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทั้งแบบ B2B/G2G โดยให้บริการคลื่นความถี่ 26 GHz เพื่อสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การให้บริการในพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้งานสูง พื้นที่ Hot Spot การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบประจำที่ รวมถึงการเชื่อมต่อ IoT Application

เทคโนโลยี 5G มีปัจจัยสำคัญหลักดังนี้

 • ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงสุด ทำให้รับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง
 • เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์ IOT ต่าง ๆ ให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ในจำนวนที่มากขึ้น
 • ลดค่าความหน่วงของสัญญาณ ให้มีค่าความหน่วงของสัญญาณที่ต่ำที่สุด (Low Latency) เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการรับและส่งข้อมูล ไม่ให้ติดขัดและมีความสม่ำเสมอ

 

 • SMART SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS
 • SMART SOLUTIONS ที่ตอบโจทย์องค์กรของคุณ ด้วยเครือข่าย 5G คลื่น 26 GHz

   


  ➢ SMART CITY 🡪 การบริหารจัดการเมือง พัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน โดยที่ใช้เทคโนโลยีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง สาธารณูปโภค ให้เป็นเมืองที่ทันสมัย ในการปรับเปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ด้วยอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งไว้บน Smart Pole ซึ่งจะนำไปติดตั้งไว้ทั่วทั้งเมือง

  ➢ SMART HEALTHCARE 🡪 ศูนย์กลางการดูแลสุขภาพและการบริหารจัดการโรงพยาบาลอย่างอัจฉริยะ Chat Technology แพทย์ทางไกล (Telemedicine) การผ่าตัดทางไกล การใช้หุ่นยนต์ในโรงพยาบาล การให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชน เพื่อลดปัญหาพื้นที่ที่การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ การนำเทคโนโลยี 5G มาใช้จะช่วยทดแทนการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ ทั้งการให้คำปรึกษา และการดูแลรักษาจากทางไกล

  ➢ SMART EDUCATION 🡪 สร้างประสบการณ์ใหม่ของการเรียนรู้การสอนให้เป็นรูปแบบ แบบเสมือนจริงด้วย AR/VR Educational Platform for ALL ซึ่งสามารถยกระดับการเรียนจากการใช้งานจริงและได้ใช้สื่อการสอนจากของจริงได้ทุกที่และทุกเวลา โดยเทคโนโลยี AR/VR จะช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการศึกษาอีกด้วย

  คำอธิบาย : AR/VR การพัฒนาสื่อการสอนด้วย AR การเรียนรู้ผ่านโลกเสมือน Virtual และ โลกแห่งความจริง Physical worlds ได้ กล่าวง่ายๆ คือ เราสามารถใช้เทคโนโลยี AR เพื่อนำเนื้อหา Content ดิจิทัลในรูปแบบสามมิติ ข้อมูลตัวอักษร รูปภาพ วิดีโอ แสดงผลซ้อนทับลงบนวิวทิวทัศน์ วัตถุต่างๆ บนโลกแห่งความจริงที่เราอาศัยอยู่นี้ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แว่นตา สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ

  ➢ SMART FACTORY 🡪 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยีแขนกลร่วมกับ 5G ทำให้สามารถผลิตสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการผลิต เช่น การใช้แขนกลอัจฉริยะ จะมีการป้อนข้อมูลสั่งการใช้งานที่ละเอียด ทั้งวิธีการผลิตและระยะเวลาที่ต้องการให้แขนกลผลิตได้ต่อ 1 ชิ้น เป็นต้น มีระบบโครงข่ายที่ครอบคลุมสัญญาณในพื้นที่ ส่งผลให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ เต็มสปีด, ช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้จำนวนมากในเวลาพร้อม ๆ กัน แบบ Real Time เช่น การสั่งใช้งานแขนกล หลาย ๆ ชิ้น ในเวลาพร้อม ๆ กัน โดยการสั่งใช้งานเพียงครั้งเดียว สามารถสั่งใช้งานทางไกลได้แม้ไม่ได้อยู่ใกล้แขนกล อีกทั้งยังมีความปลอดภัยด้านข้อมูลต่าง ๆ จากอาชญากรรมไซเบอร์ด้วยความเป็นส่วนตัวของเครือข่าย (Private Network) เนื่องจากมีการตั้งสถานีฐานและห้องควบคุมสถานีฐานภายในพื้นที่ของโรงงาน ทำให้โรงงานมีการใช้สถานีฐานส่วนตัว ไม่จำเป็นต้องใช้สถานีฐานจากที่อื่น หากมีการผิดปกติ จะมีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขได้ในทันที ไม่ว่าจะเป็นไวรัส หรือการขโมยข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญภายในโรงงาน

 

 

NT 5G BUSINESS

คำถามที่พบบ่อย

ดูทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1888 NT Contact Center (บริการ 24 ชั่วโมง)

- การชำระค่าใช้บริการผ่าน Counter Service
        1. ชำระผ่านศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
        2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อาทิ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        3. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย
- ชำระค่าบริการ ผ่านช่องทาง Online
        1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay
        2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ www.ntplc.co.th/eservice
        3. ชำระผ่าน บริการ NT Quick Pay
        4. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกธนาคาร
        5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต
        6. ชำระผ่านเครื่อง ATM อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        7. ชำระทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) อาทิ ธนาคารกสิกรไทย

สถานที่จำหน่าย NT Wi-Fiมี 2 รูปแบบ

แบบบัตร  ซื้อได้ที่ : ณ  ศูนย์บริการ
1.    แบบบัตร  ซื้อได้ที่ : ณ  ศูนย์บริการลูกค้า NT, ร้านกาแฟดอยตุง,บ้านไร่กาแฟ ,  ร้านกาแฟ Amazon และ  ปั๊ม ปตท. ที่มีสัญลักษณ์

2.    แบบรหัส ซื้อได้ที่             
- เคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์
- เคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์  e-pay
- เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย  เฉพาะบัตร ATM ของกรุงไทยเท่านั้น

สามารถเลือกซื้อได้ในราคา 60 100 200 300 450 บาท

;

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง