เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “AI” ทั้งหมด 112 รายการ
เรียงตามล่าสุด
ข่าว

NT – AIS ผนึกกำลังครั้งสำคัญ เสริมขีดความสามารถ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ต่อยอดนวัตกรรมโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคนไทย

NT – AIS ผนึกกำลังครั้งสำคัญ เสริมขีดความสามารถ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ต่อยอดนวัตกรรมโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคนไทย
บทความ

ข่าวอัปเดต

ร่วมมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ปั้นโครงการต้นแบบบูรณาการระบบกล้องวงจรปิด ด้วยเทคโนโลยี AI, มุ่งเป้าสงขลาหลุดจากรายชื่อจังหวัดติดธงแดงและหวังผลขยายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว #AI #NT #กล้องวงจรปิด #อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อ่านต่อ, ด้วยเทคโนโลยี AI ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเต็มศักยภาพ มุ่งเป้าสงขลาหลุดจากรายชื่อจังหวัดติดธงแดงและหวังผลขยายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว #AI #NT #กล้องวงจรปิด, #ลงนาม อ่านต่อ ข่าวธุรกิจ NT – AIS ผนึกกำลังครั้งสำคัญ เสริมขีดความสามารถ
บทความ

Physical Analytics

รายละเอียดบริการ บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ เป็นการใช้ AI, สามารถแยกแยะคน สัตว์ สิ่งของ รวมถึงสภาพแวดล้อมได้ บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ เป็นการใช้ AI, (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay 2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ
บทความ

โครงการ csr ของเรา

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดการตื่นตัวในการใช้ดิจิทัล #AI #IoT อ่านต่อ
บทความ

IDC & Cloud

Air ทำงานแบบ Active + Standby ระบบรักษาความปลอดภัยการผ่านเข้าออก Finger Print Scan และ CCTV
บทความ

8.1 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

มุ่งเน้นการยกระดับศ ักยภาพของ ประเทศในหลากหลายมิติ เช่น ดิจิทัล ข้อมูล AI โครงข ่ายโทรคมนาคมไร้รอยต่อ, ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข ่งขัน ของอ ุตสาหกรรมและบริการ ครอบคลุมเทคโนโลยี AI IoT ระบบอ ัตโนมัติ, ้คงอยู่กับ องค์กร การประยุกต์ใช้ Digital Technology เช่น AI, Data Analytics มาใช้ในการบร ิหาร
บทความ

บิลและการชำระเงิน

Online 1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay
บทความ

1.รายงานประจำปี_2564_new_3

�านเทคโนโลยี 5G อ ินเทอร์เน็ตเพ้�อสรรพส ิ�ง (IoT) ปัญญาประด ิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีบล็อกเชน จะเป็นต ัวเร�งให้
บทความ

2.รายงานประจำปี_2564_new_3

�านเทคโนโลยี 5G อ ินเทอร์เน็ตเพ้�อสรรพส ิ�ง (IoT) ปัญญาประด ิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีบล็อกเชน จะเป็นต ัวเร�งให้
บทความ

GRI NT 2565

(Physical Analytics) เปนการใช AI เทคโนโลยีอัจฉริยะเข ามา ชวยเฝาระวังภัย เช น ตรวจจับและอานปายทะเบ
บทความ

คำถามพบบ่อย (Q&A)

Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay 2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ
บทความ

C internet บริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูง

Online 1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay 2
บทความ

NetPlay

(Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay 2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ
บทความ

C internet

mpay, airpay, bluepay 2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ www.ntplc.co.th/eservice
บทความ

Caller ID

(Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay 2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ
บทความ

Fixed Line

Online 1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay 2
บทความ

Business fixed line

ผ่านช่องทาง Online 1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay
1 - 20 of 112 results
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง