เมนูช่วยเหลือ

100%

ช่องทางชำระค่าบริการลูกค้า

ท่านสามารถชำระค่าบริการที่ศูนย์บริการลูกค้า เอ็นที ทุกแห่งทั่วประเทศ และเลือกชำระค่าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

บริการโทรศัพท์ประจำที่ และอินเทอร์เน็ต

 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT mobile

 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

บริการโทรศัพท์ประจำที่ และอินเทอร์เน็ต

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

* มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระ (10 บาท/รายการ)

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT mobile

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

* มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระ (10 บาท/รายการ)

บริการโทรศัพท์ประจำที่ และอินเทอร์เน็ต

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สมัครบริการ
 • บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด  สมัครบริการ
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (First Choice)
 • บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (Central Card)
 • บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (Lotus's Card) 
 • บริษัท บัตรกรุงศรี จำกัด
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ สมัครบริการ
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อเมริกัน เอ็กเพรส (ไทย) จำกัด

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT mobile

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สมัครบริการ
 • บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สมัครบริการ
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (First Choice)
 • บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด (Central Card)
 • บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (Lotus's Card)
 • บริษัท บัตรกรุงศรี จำกัด

บริการโทรศัพท์ประจำที่ และอินเทอร์เน็ต

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

* มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระ ( 10 บาท/รายการ )

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT mobile

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

* มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระ ( 10 บาท/รายการ )

บริการโทรศัพท์ประจำที่ และอินเทอร์เน็ต

 • บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus's)
 • บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด (บริการ เอ็มเปย์ สเตชั่น)
 • บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ช้อปปี้เพย์)

* มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระ ( 10 บาท/รายการ)

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT mobile

 • บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus's)
 • บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด (บริการ เอ็มเปย์ สเตชั่น)
 • บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ช้อปปี้เพย์)

* มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระ ( 10 บาท/รายการ)

บริการโทรศัพท์ประจำที่ และอินเทอร์เน็ต

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
www.ktb.co.th/th/personal
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
www.bangkokbank.com
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
www.kasikornbank.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
www.scb.co.th
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
www.krungsri.com
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
www.uob.co.th
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
www.cimbthai.com
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
www.ttbbank.com/th
ธนาคารออมสิน
www.gsb.or.th
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
www.baac.or.th
บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ช้อปปี้เพย์)
www.shopeepay.co.th
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพย์)
www.counterservice.co.th/th/
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด (mPAY)
www.ais.co.th/mpay
เป๋าตังเปย์
www.krungthai.com/th/content/personal/paotang-pay

* มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระ (10 บาท/รายการ)


บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT mobile

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
www.ktb.co.th/th/personal
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
www.bangkokbank.com
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
www.kasikornbank.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
www.scb.co.th
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
www.krungsri.com
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
www.uob.co.th
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
www.cimbthai.com
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
www.ttbbank.com/th
ธนาคารออมสิน
www.gsb.or.th
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
www.baac.or.th
บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ช้อปปี้เพย์)
www.shopeepay.co.th
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพย์)
www.counterservice.co.th/th/
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด (mPAY)
www.ais.co.th/mpay
เป๋าตังเปย์
www.krungthai.com/th/content/personal/paotang-pay

* มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระ (10 บาท/รายการ)

บริการโทรศัพท์ประจำที่ และอินเทอร์เน็ต

ผ่านบริการ NT eService
www.tot.co.th/eservice
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
www.bangkokbank.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
www.scb.co.th

* มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระ (ยกเว้น NT eService) (10 บาท/รายการ)


บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT mobile

ผ่านบริการ NT eService
www.tot.co.th/eservice
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
www.bangkokbank.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
www.scb.co.th

* มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระ (ยกเว้น NT eService) (10 บาท/รายการ)

บริการโทรศัพท์ประจำที่ และอินเทอร์เน็ต

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บุญเติม)

* มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระ (10 บาท/รายการ)

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT mobile

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บุญเติม)

* มีค่าธรรมเนียมในการรับชำระ (10 บาท/รายการ)

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง