เมนูช่วยเหลือ

100%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1888 NT Contact Center (บริการ 24 ชั่วโมง)

ในกรณีนี้ ให้ลองปิดอุปกรณ์ทั้งหมด จากนั้นเลือกเปิดอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งก่อน เช่น อาจเปิดทีวีก่อน จากนั้นเปิดกล่อง STB เพื่อให้ระบบของทั้ง 2 ชนิดนี้ค้นหาสัญญานในการเชื่อมต่อระหว่างกัน

ให้เข้าไอคอน Setting เลือก General เลือก International เลือก regions format เลือก เวลาให้เป็นแบบ international โดยเลือกไปที่ ประเทศอเมริกา United States รูปแบบเวลาในเครื่องจะเป็นแบบ am, pm ( เนื่องจากระบบตั้งค่าไว้เป็นรูปแบบนี้ ถ้าเลือกแสดงเวลาแบบ ไทยผังรายการจะไม่แสดง )

- การชำระค่าใช้บริการผ่าน Counter Service
        1. ชำระผ่านศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
        2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อาทิ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        3. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย
- ชำระค่าบริการ ผ่านช่องทาง Online
        1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay
        2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ www.ntplc.co.th/eservice
        3. ชำระผ่าน บริการ NT Quick Pay
        4. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกธนาคาร
        5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต
        6. ชำระผ่านเครื่อง ATM อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        7. ชำระทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) อาทิ ธนาคารกสิกรไทย

ลูกค้าสามารถติดตั้งค่า Roaming ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ntplc.co.th

ผู้สนใจสามารถขอติดตั้งโทรศัพท์ฯ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า NT ในพื้นที่ หรือ ขอใช้บริการออนไลน์ผ่าน www.ntplc.co.th

ตรวจสอบ Default Gateway หากไม่พบ Gateway แนะนำลูกค้าตรวจสอบเครื่องลูกค้าหากพบ Gefault Gateway ให้เข้าหน้า Modem เช็คว่าได้รับค่า Ipwan หรือไม่ แต่ถ้าได้รับ Ipwan แล้วยังใช้งานไม่ได้ แนะนำให้ ตรวจสอบว่ามีการ Fix Ip , DNS , Proxy ไว้หรือไม่ ปรากฎว่ามี ให้เอาออก และทำการ Delete file cookies history พร้อมปิด Security Firewall และ Restart เครื่องแล้วลองใช้งาน หากใช้งานไม่ได้ติดต่อ: NT Helpdesk1888

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง