เมนูช่วยเหลือ

100%

เราคือผู้ให้บริการโทรคมนาคม และดิจิทัลชั้นนำของประเทศเรามุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยในยุคดิจิทัล

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

องค์กรแห่งชาติที่เชื่อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อคนไทยทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการ และผู้บริหาร

 

อ่านเพิ่มเติม

ความเป็นมา ไทม์ไลน์

การให้บริการเพื่อตอบสนองธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ที่ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจมีความต้องการเทคโนโลยี และระบบ Hardware ที่ทันสมัย Solution การให้บริการเพื่อตอบสนองธุรกิจ ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ที่ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจมีความต้องการเทคโนโลยี และระบบ Hardware ที่ทันสมัยเพื่อรองรับกับการประมวลผลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

อ่านเพิ่มเติม

โครงสร้างองค์กร

ทำงานมุ่งมั่นเป็นเลิศ บริหารอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

อ่านเพิ่มเติม

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง