เมนูช่วยเหลือ

100%

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2567 (ฉบับภาษาไทย)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี พ.ศ. 2567
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี พ.ศ. 2566
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปี พ.ศ. 2566

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง