เมนูช่วยเหลือ

100%

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายงานรอบที่ 2)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ปี 2565
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ปี 2565
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ปี 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง