เมนูช่วยเหลือ

100%

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต "โครงการจ้างงานปรับปรุงและขยายพื้นที่ IDC อาคารจอดรถ ชั้น P10 บางรัก จำนวน 1 งาน งบประมาณ 401,250,000.00 บาท"
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง
(4) การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำ ปี พ.ศ. 2566

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง