เมนูช่วยเหลือ

100%

รายละเอียดบริการ

  • บริการเทคโนโลยีด้านสาธารณสุข ทั้งการบริการในรูปแบบของบุคคลทั่วไป และสถานพยาบาลต่าง ๆ
  • Health4Me บริการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และหาแนวโน้มการเกิดโรคประเภทโรคไม่ติดต่อ Non-Communicable Diseases (NCDs) สำหรับบุคคลทั่วไปที่ใส่ใจด้านสุขภาพ ระบบได้ผ่านการทดสอบในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไทยกว่า 3,800 ตัวอย่าง ที่ความเชื่อมั่น (Accuracy) 80%

  • Electronic Health Records (EHRs) ระบบการจดจดประวัติคนไข้โดยแพทย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลคนไข้อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบ ค้นหา ประวัติได้รวดเร็ว และลดความผิดพลาดของข้อมูล

  • Automated dispensing cabinet (ADC) ระบบการจ่ายยาอัตโนมัติ โดยเครื่องเก็บยาและจ่ายยาควยคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยอำนวยความสะดวก ลดข้อผิดพลาดในการสั่งจ่ายยาจากแพทย์ โดยการทำเมื่อแพทย์สั่งยา เภสัชกรจะทำการตรวจรับคำสั่ง หลังจากนั้นพยาบาลจะเป็นผู้รับยาจากเครื่องโดยการสแกน Barcode ของผู้ป่วย และป้อนชื่อยา เพื่อนำส่งให้กับผู้ป่วยต่อไป

  • Intelligent Ward ระบบหวอดผู้ป่วยอัจฉริยะ โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่าน WiFi ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้รับบริการ แพทย์ พยาบาล และทีมงานทุกคน

 

 

สนใจติดต่อได้ที่ Contact Center : 1888 หรือ digitalsolution_sale@nc.ntplc.co.th

 

คำถามที่พบบ่อย

ดูทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1888 NT Contact Center (บริการ 24 ชั่วโมง)

ให้เข้าไอคอน Setting เลือก General เลือก International เลือก regions format เลือก เวลาให้เป็นแบบ international โดยเลือกไปที่ ประเทศอเมริกา United States รูปแบบเวลาในเครื่องจะเป็นแบบ am, pm ( เนื่องจากระบบตั้งค่าไว้เป็นรูปแบบนี้ ถ้าเลือกแสดงเวลาแบบ ไทยผังรายการจะไม่แสดง )

- การชำระค่าใช้บริการผ่าน Counter Service
        1. ชำระผ่านศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
        2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อาทิ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        3. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย
- ชำระค่าบริการ ผ่านช่องทาง Online
        1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay
        2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ www.ntplc.co.th/eservice
        3. ชำระผ่าน บริการ NT Quick Pay
        4. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกธนาคาร
        5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต
        6. ชำระผ่านเครื่อง ATM อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        7. ชำระทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) อาทิ ธนาคารกสิกรไทย

;

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง