เมนูช่วยเหลือ

100%

รายละเอียดบริการ

 • ให้บริการเฉพาะระบบ หรือแบบ Turn key โดยมีรูปแบบบริการ ดังนี้

  1. Information Service บริการให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้าและบริการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมจัดเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานได้ในอนาคต

  2. Complaint Center บริการรับคำติชมหรือรับเรื่องร้องเรียน บริการรับคำติชมหรือเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้กับลูกค้า เป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรักษาและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ

  3. บริการฝึกอบรมทักษะการให้บริการแก่พนักงานให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การบริหารจัดการและฝึกอบรมพนักงาน ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน

  4. บริการให้เช่าใช้สถานที่ปฏิบัติงานสำรองสำหรับ พนักงาน Contact Center และเจ้าหน้าที่สนับสนุน (Back office) พร้อมระบบ Contact Center และ/หรือ Cloud PBX แบบชั่วคราว ในกรณีที่สถานที่เดิมไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ เช่น ซ่อมแซม เกิดเหตุ ภัยพิบัติ หรือจลาจล เป็นต้น เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

  5. Tele-sale บริการขายสินค้าทางโทรศัพท์ บริการนำเสนอ แนะนำและขายสินค้าทางโทรศัพท์ สามารถเพิ่มรายได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความยุ่งยากในการว่าจ้างพนักงานขาย เป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอีกทางหนึ่ง

  6. บริการ Outbound Call Service บริการการโทรออกจากศูนย์ Call Center ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าและบริการ

  7. E-Commerce Fulfillment ประสานงานการซื้อ จัดส่งสินค้า บริการเพิ่มการขายแก่ลูกค้าทั้ง Up และ Cross Selling

  8. บริการให้ข้อมูลสินค้าและบริการ ช่วยรับจองตั๋ว หรือช่วยรับสั่งสินค้า ฯลฯ ผ่านหมายเลขที่จดจำง่าย

  9. Customer Satisfaction Survey บริการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อการปรับปรุงสินค้าและบริการ

  10. Tele Survey บริการสำรวจข้อมูลการตลาด แบบครบวงจร

  11. บริหารจัดการลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลและสื่อออนไลน์ (Facebook, Line, Live Chat และ Mobile Application) ให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของทีโอที ทั้งก่อนและหลังการขาย

 

สนใจติดต่อได้ที่ : 02 500 1111

คำถามที่พบบ่อย

ดูทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1888 NT Contact Center (บริการ 24 ชั่วโมง)

ให้เข้าไอคอน Setting เลือก General เลือก International เลือก regions format เลือก เวลาให้เป็นแบบ international โดยเลือกไปที่ ประเทศอเมริกา United States รูปแบบเวลาในเครื่องจะเป็นแบบ am, pm ( เนื่องจากระบบตั้งค่าไว้เป็นรูปแบบนี้ ถ้าเลือกแสดงเวลาแบบ ไทยผังรายการจะไม่แสดง )

- การชำระค่าใช้บริการผ่าน Counter Service
        1. ชำระผ่านศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
        2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อาทิ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        3. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย
- ชำระค่าบริการ ผ่านช่องทาง Online
        1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay
        2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ www.ntplc.co.th/eservice
        3. ชำระผ่าน บริการ NT Quick Pay
        4. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกธนาคาร
        5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต
        6. ชำระผ่านเครื่อง ATM อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        7. ชำระทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) อาทิ ธนาคารกสิกรไทย

;

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง