เมนูช่วยเหลือ

100%

 

นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารไร้สาย 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ ดร. อภิศักดิ์ จุลยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด หรือ NIPA Cloud  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่าง NT และ NIPA Cloud โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและออกแบบโซลูชันการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ที่ย่านความถี่ 26 GHz เชื่อมต่อเครือข่าย 5G Private Network เพื่อให้การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ บนเครือข่ายแบบ 5G MEC (Multi – Access Edge Computing) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย โดยมีรูปแบบหรือเงื่อนไขการใช้บริการและการออกแบบระบบเครือข่ายด้วย 5G Private Network เชื่อมโยงการใช้  Edge และ Cloud Infrastructure-as-a-Service ของ NIPA Cloud ที่มีเครือข่ายครอบคลุม ใกล้ผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลของอุปกรณ์ IoT ต่างๆ สามารถลด latency สร้างเป็น Platform เพื่อเป็น Solution ทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

อนึ่ง พัฒนาการทางเทคโนโลยีนั้นส่งผลต่อพัฒนาการของประเทศ การร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความมุ่งมั่นที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน นับเป็นสัญญาณอันดีที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้าต่อไป

 

 

 

ผู้เขียน : NT

ห้วข้อที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องYou May Be Interested

ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์องค์กร

NT ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลหวังการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจลดลง

NT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
อ่านต่อ

NT ร่วมมือ Blendata ผสานจุดแข็งยกระดับบริการ “NT BIG DATA” ชูแพลตฟอร์มใช้งานง่ายตอบโจทย์ธุรกิจทุกระดับ

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

NT จับมือ มช. เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายสื่อสารสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาเครือข่ายสี่อสารโทรคมนาคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม งานทางวิชาการและการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

NT คว้า 3 ISO การันตีมาตรฐานสากลบริการ National Single Window (NSW)

NT ปลื้มเปิดบริการ National Single Window (NSW) 6 เดือน ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO หลัก 27001 / 27701 / 22301 ยกระดับความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ-ภาคธุรกิจ
อ่านต่อ
ข่าวCSR

CtrlS ลงนามความร่วมมือ NT สร้างไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย

CtrlS ลงนามความร่วมมือ NT สร้างไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

ผู้บริหาร NT และ จุงหวา เทเลคอม ร่วม Workshop การเปลี่ยนแปลงองค์กรเชิงกลยุทธ์ และการใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง

อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

สดช.ยกระดับคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC เปิด Marketplace รวมบริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันเพื่อภาครัฐ

อ่านต่อ
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง