เมนูช่วยเหลือ

100%

รายละเอียดบริการ

 • ระบบที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Learning Management System หรือ e-Learning) ประกอบด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน และผู้เรียน โดยที่ผู้สอนสามารถสร้างเนื้อหา สื่อการสอน ตามหลักสูตรที่ได้กำหนดขึ้น ผู้สอนและผู้เรียน สามารถติดต่อสื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น Email, Chat, กระดานถาม - ตอบ รวมไปถึงระบบ Virtual Classroom นอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อให้ผู้สอนสามารถนำไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือและส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้
  • ระบบจัดการเรียนการสอน (Learning Management System)
  • ระบบจัดการโครงสร้างและลำดับเนื้อหา (Content Structure and Sequencing Management)
  • ระบบจัดการห้องเรียน (Class Management)
  • ระบบจัดการผู้ใช้งานระบบ (Account Management)
  • ระบบแบบประเมินความพึงพอใจ (e-Questionnaire)
  • ระบบออกเอกสารรับรองผลการเรียน (e-Certificate)
  • ระบบติดตามและรายงานผลการเรียน (Tracking and Report)
  นอกจากนี้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ทันที (Virtual Face to Face Classroom) ด้วยเทคโนโลยี Video Conference, Live chat, Whiteboard, Poll ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Private Classroom หรือ Multi-Classroom

ประโยชน์

 • สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ ดิจิทัล
 • เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชาตั้งแต่ขนาดเล็ก – ขนาดใหญ่

รูปแบบบริการ

 • DLearn Personnel เหมาะสำหรับ ลูกค้ากลุ่มบุคคล องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง และ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น กลุ่ม Private Tutor หรือโรงเรียนกวดวิชา เริ่มต้น ให้บริการที่ จำนวน User ขั้นต่ำ 10 Users
 • DLearn Organization เหมาะสำหรับลูกค้า หน่วยงาน หรือ องค์กรขนาดกลาง ซึ่ง สามารถติดตั้งบน Private Cloud ขององค์กร เริ่มต้นให้บริการที่จำนวน User ขั้นต่ำ 300 Users และได้รับบริการเพิ่มเติมดังนี้
  • องค์กรสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบได้เอง
  • มีพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของตัวเอง
  • สามารถกำหนด Logo และปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอ ตามความต้องการขององค์กร
  • สามารถนำข้อมูลการเรียนการสอน และสถิติการเข้าใช้งาน มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้

 

สนใจติดต่อได้ที่ : 02 500 1111

 

คำถามที่พบบ่อย

ดูทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1888 NT Contact Center (บริการ 24 ชั่วโมง)

ให้เข้าไอคอน Setting เลือก General เลือก International เลือก regions format เลือก เวลาให้เป็นแบบ international โดยเลือกไปที่ ประเทศอเมริกา United States รูปแบบเวลาในเครื่องจะเป็นแบบ am, pm ( เนื่องจากระบบตั้งค่าไว้เป็นรูปแบบนี้ ถ้าเลือกแสดงเวลาแบบ ไทยผังรายการจะไม่แสดง )

- การชำระค่าใช้บริการผ่าน Counter Service
        1. ชำระผ่านศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
        2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อาทิ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        3. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย
- ชำระค่าบริการ ผ่านช่องทาง Online
        1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay
        2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ www.ntplc.co.th/eservice
        3. ชำระผ่าน บริการ NT Quick Pay
        4. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกธนาคาร
        5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต
        6. ชำระผ่านเครื่อง ATM อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        7. ชำระทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) อาทิ ธนาคารกสิกรไทย

;

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง