เมนูช่วยเหลือ

100%
การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง