เมนูช่วยเหลือ

100%

รายละเอียดบริการ

  • บริการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ที่มุ่งตอบสนองลูกค้าภาครัฐและเอกชนที่ต้องการสร้างความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย ทางไอทีให้แก่พนักงานของตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
    • IT Security Awareness Training บริการอบรมกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก โดยรู้เท่าทันภัยคุกคาม ความเสี่ยง และผลกระทบ ตลอดจนแนวทางการรับมือและป้องกัน
    • IT Standard In-House Training บริการอบรมตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยไอที เช่น ISO/IEC 27001, ISO 22301 และ ISO 31000

ประโยชน์

  • มีความรู้และเข้าใจในการจัดการด้านมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ด้านการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ด้านการบริหารนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรได้

 

สนใจติดต่อได้ที่ Contact Center : 1888 หรือ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 

 

คำถามที่พบบ่อย

ดูทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1888 NT Contact Center (บริการ 24 ชั่วโมง)

ให้เข้าไอคอน Setting เลือก General เลือก International เลือก regions format เลือก เวลาให้เป็นแบบ international โดยเลือกไปที่ ประเทศอเมริกา United States รูปแบบเวลาในเครื่องจะเป็นแบบ am, pm ( เนื่องจากระบบตั้งค่าไว้เป็นรูปแบบนี้ ถ้าเลือกแสดงเวลาแบบ ไทยผังรายการจะไม่แสดง )

- การชำระค่าใช้บริการผ่าน Counter Service
        1. ชำระผ่านศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
        2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อาทิ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        3. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย
- ชำระค่าบริการ ผ่านช่องทาง Online
        1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay
        2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ www.ntplc.co.th/eservice
        3. ชำระผ่าน บริการ NT Quick Pay
        4. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกธนาคาร
        5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต
        6. ชำระผ่านเครื่อง ATM อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        7. ชำระทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) อาทิ ธนาคารกสิกรไทย

;

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง