เมนูช่วยเหลือ

100%

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง