เมนูช่วยเหลือ

100%

รายละเอียดบริการ

  • การนำคลื่นความถี่ 26 GHz มาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการในด้านต่างๆต่อสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกล

ประโยชน์

  • ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกล เชื่อมโยงการรักษาจาก รพ.เล็ก กับ รพ.ขนาดใหญ่ หรือการรักษาดูแลผู้ป่วยที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ต้องการความรวดเร็วในการส่งต่อและรักษา แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Real Time
  • ด้านการศึกษา ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการใช้หุ่นยนต์ (Robotics) ในการเรียนการสอนเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพมาพัฒนาประเทศ
  • ด้านการเกษตร เพื่อการเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีมูลค่าสูงขึ้น
  • ด้านภาคอุตสาหกรรม ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์ (Robotics) และระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation)
  • ภาครัฐ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (IoT) ในพื้นที่เศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

รูปแบบบริการ

  • ร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร พลังงาน เพื่อพัฒนาต่อยอด งานวิจัยให้เกิดประโยชน์พัฒนากำลังคน ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเพิ่มขีด ความสามารถเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  • ร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาศักยภาพ ทางด้าน หุ่นยนต์ (Robotics) และระบบการผลิตแบบ อัตโนมัติ (Automation)

 

สนใจติดต่อได้ที่ Contact Center : 1888

 

คำถามที่พบบ่อย

ดูทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1888 NT Contact Center (บริการ 24 ชั่วโมง)

ให้เข้าไอคอน Setting เลือก General เลือก International เลือก regions format เลือก เวลาให้เป็นแบบ international โดยเลือกไปที่ ประเทศอเมริกา United States รูปแบบเวลาในเครื่องจะเป็นแบบ am, pm ( เนื่องจากระบบตั้งค่าไว้เป็นรูปแบบนี้ ถ้าเลือกแสดงเวลาแบบ ไทยผังรายการจะไม่แสดง )

- การชำระค่าใช้บริการผ่าน Counter Service
        1. ชำระผ่านศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
        2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อาทิ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        3. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย
- ชำระค่าบริการ ผ่านช่องทาง Online
        1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay
        2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ www.ntplc.co.th/eservice
        3. ชำระผ่าน บริการ NT Quick Pay
        4. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกธนาคาร
        5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต
        6. ชำระผ่านเครื่อง ATM อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        7. ชำระทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) อาทิ ธนาคารกสิกรไทย

;

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง