เมนูช่วยเหลือ

100%
สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน มกราคม - กันยายน 2566
ประกาศกสทช.เรื่องกระบวนการรับและพิจารณา
สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนแยกตามช่องทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (อินเทอร์เน็ต)
รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (โทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์ประจำที่)
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง