กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้การสนับสนุนติดตั้งระบบ Internet Wi-Fi ให้บริการกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ใช้ในการติดต่อสื่อสารภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19


นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้การสนับสนุนติดตั้งระบบ Internet Wi-Fi ให้บริการกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ใช้ในการติดต่อสื่อสารภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

23 เมษายน 2564 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม จ.ยะลา ที่จะรองรับผู้ป่วย โควิด-19ในวันที่ 26 เม.ย 64 โรงพยาบาลสนามจังหวัดยะลา รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ 124 คน แยกเป็นชาย-หญิง ชั้น 1 (62 เตียง)ชั้น 2 (62 เตียง)โดยมีนายอิสมาแอล อุษมานี โทรศัพท์จังหวัดยะลา บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จังหวัดยะลา และกองงานช่างติดตั้ง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมระบบ Internet Wi-Fi ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดยะลา


แกลลอรี่