เมนูช่วยเหลือ

100%

 

NT ปลื้มเปิดบริการ National Single Window (NSW) 6 เดือน ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO หลัก 27001 / 27701 / 22301  ยกระดับความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ-ภาคธุรกิจ สะดวกรวดเร็วแบบวันสต็อปเซอร์วิส คล่องตัว พร้อมตอบโจทย์ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ  (NT) เปิดเผยว่าหลังจาก NT รับช่วงการให้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว หรือ National Single Window (NSW) ต่อจากกรมศุลกากรตั้งแต่ปี 2564 และได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อต้นปี 2566 ที่ผ่านมา  บริษัทได้มุ่งมั่นยกระดับศักยภาพบริการ NSW ในหลายมิติโดยเฉพาะด้านมาตรฐานการให้บริการที่ต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นระดับสูงให้กับผู้ใช้บริการ  ล่าสุด NT ได้บรรลุเป้าหมายการยกระดับบริการ NSW  เป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยผ่านการประเมินและรับการรับรองการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 (Business Continuity Management) มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001 (Information Security Management System)  และ มาตรฐานด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701 (Privacy Information Management System) จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ หรือ BSI 

การได้รับมาตรฐานสากล ISO ครอบคลุมทั้ง 3 มาตรฐานดังกล่าว ได้สร้างความเชื่อมั่นที่สำคัญอีกระดับให้กับระบบ NSW  ในการให้บริการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ  โดยนอกจากบริการที่สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการใช้กระดาษ และลดค่าใช้จ่ายแล้ว  ผู้ใช้บริการ NSW ยังสามารถมั่นใจได้ในความมีเสถียรภาพ ปลอดภัย และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานของระบบ  

“NT มีเป้าหมายพัฒนาระบบ NSW ให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบ one stop service ของประเทศที่ได้มาตรฐาน  รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกของประเทศและธุรกรรมอื่นๆ ที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเชื่อมั่นว่าศักยภาพ NSW ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างครบวงจร เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในทุกสภาวการณ์ และพร้อมรองรับการขยายตัวของภาพรวมเศรษฐกิจในอนาคต”   

ทั้งนี้ NT ได้พัฒนาบริการระบบ NSW ใหม่ทดแทนระบบเดิมของกรมศุลกากรในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมีการขยายขอบเขตการบริการระบบ NSW อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมวิชาการเกษตร และกรมศุลกากร  เปิดให้บริการรับส่งเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Phytosanitary Certificate : e-Phyto) กับประเทศในอาเซียนผ่าน ASEAN Single Window เช่น อินโดนีเซีย และประเทศภูมิภาคอื่น ๆ โดยผ่าน e-Phyto Hub  อีกทั้งสามารถให้บริการธุรกรรม (Transaction) ที่เกี่ยวข้องกับนำเข้า - ส่งออกได้มากกว่า 10 ล้าน ครั้งต่อเดือน   และมีผู้ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ NSW Service Provider (NSP) ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 6 ราย ได้แก่ บจก.ทิฟฟ่า อีดีไอ  บมจ.อี-คัสตอม เซอร์วิส  บจก.เค-ซอฟท์แวร์  บจก.คอมพิวเตอร์ดาต้าซิสเต็ม บจก.ไทยเทรดเน็ท และ บจก.อีดีไอ สยาม  

 

 

 

 

ผู้เขียน : NT

ห้วข้อที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องYou May Be Interested

ดูทั้งหมด

NT รับรางวัล คุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2565 (Moral Awards)

NT รับรางวัล คุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2565 (Moral Awards) แบบอย่างด้านคุณธรรม ประเภทชุมชนและองค์กร
อ่านต่อ
ข่าวCSR

CtrlS ลงนามความร่วมมือ NT สร้างไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย

CtrlS and NT enter into strategic collaboration for Thailand hyperscale data center
อ่านต่อ
ข่าวCSR

NT ต่อยอดพื้นที่โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สนับสนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก ใช้ไอทีเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีลงนาม ความร่วมมือระหว่างผู้แทน 6 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบาลเมืองตาก
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

ผู้บริหาร NT และ จุงหวา เทเลคอม ร่วม Workshop การเปลี่ยนแปลงองค์กรเชิงกลยุทธ์ และการใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

NT วางทิศทางธุรกิจตอบสนองนโยบายภาครัฐและประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเป้าสะดวกทั่วถึงคุ้มค่าควบคู่ปรับองค์กรลดความซ้ำซ้อน

อ่านต่อ

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง