เมนูช่วยเหลือ

100%

นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และ พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Pattaya Smart City ระหว่างเมืองพัทยา กับ  NTเพื่อขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่าย 5G ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ IOT (Internet of Things) ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการเมือง โดยติดตั้งระบบเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) ในพื้นที่ของเมืองพัทยา ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง ตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น โดยพิธีลงนามดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยามีแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City และด้วยเสน่ห์ของเมืองพัทยาที่สามารถดึงดูดและตอบสนองนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นเมืองสำหรับการมาพักผ่อน ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการจัดงานประชุม สัมมนา งานประชุมทางวิชาการ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา กับ NT ในครั้งนี้ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Pattaya Smart City ภายใต้เครือข่าย 5G ที่จะทำให้เมืองพัทยาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) และระบบงานต่างๆ ของเมืองพัทยา เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมืองพัทยาจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ NT นำเทคโนโลยีอัจฉริยะ 5G และนวัตกรรมใหม่ๆ มาเพื่ออำนวยความสะดวกในประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และทั่วถึง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทำให้เป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวยิ่งขึ้น ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบาย ท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวถึงการออกแบบ 5G Solution สำหรับโครงการ 5G Pattaya Smart City ว่า NT มุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ระบบการบริหารจัดการเมืองและส่งเสริมความน่าอยู่ของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและระดับโลก ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ด้วยเครือข่าย 5Gและแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะ รวมถึงนวัตกรรมบริการอัจฉริยะอื่นๆ 

“โดยNT ติดตั้งระบบเสาอัจฉริยะ ในพื้นที่ของเมืองพัทยาจำนวน 60 ต้น พร้อมระบบ Intelligent Operation Center (IOC) หรือศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ และ Remote Station ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งเป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลางทั้งการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของเมืองและการดำเนินงานในการแจ้งเตือนหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ได้ในทันที สามารถแสดงจุดพิกัดร้องเรียนของเสา Smart pole โดยจะเป็นการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้บริหารจัดการเมืองได้มีศูนย์บัญชาการที่มีข้อมูลข่าวสาร แม่นยำ สะดวกในการรวบรวมข้อมูลและง่ายต่อการตัดสินใจ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเสาอัจฉริยะและเพิ่มศักยภาพในการบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมืองพัทยาให้มีศักยภาพรองรับการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อาทิ การจัดระเบียบการขนส่งและการจราจร ข้อมูลรถโดยสารสาธารณะ พื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและระบบไฟทางอัตโนมัติ รายงานสภาพอากาศ ระบบตรวจจับความร้อน” 

สำหรับระบบเทคโนโลยีสื่อสารที่ NT จะนำไปติดตั้งและให้บริการประกอบด้วยระบบ IOT   อาทิ อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ Wi-Fi Point, SOS Emergency, Public Announcement, Smart Lighting และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเก็บข้อมูลบุคคล ป้ายทะเบียนรถยนต์ ส่งข้อมูลมาจัดเก็บยัง Local Data Center เพื่อให้เมืองพัทยา นำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย และส่งเสริมการใช้งานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

 

ผู้เขียน : NT

ห้วข้อที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องYou May Be Interested

ดูทั้งหมด
ข่าวธุรกิจ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) บนหลังคาให้กับอาคารของ NT ในพื้นที่ภาคกลาง

เพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้พลังงานทดแทน ลดก๊าซเรือนกระจก ดูแลสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

ผู้บริหาร NT และ จุงหวา เทเลคอม ร่วม Workshop การเปลี่ยนแปลงองค์กรเชิงกลยุทธ์ และการใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง

อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

ทิพยจับมือ NT ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมต่อยอดสู่การเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

ดีอีเอส ชูนโยบาย Cloud First ต่อยอดคลาวด์กลาง GDCC 
เล็งผนึก สดช., NT ร่วมขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยกระดับศักยภาพภาครัฐพัฒนาประเทศ

รมว.ดีอีเอส เปิดวิสัยทัศน์หลังผลงานผลักดัน GDCC เป็นโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลที่แข็งแกร่ง เตรียมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพคลาวด์กลางต่อเนื่อง
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

จังหวัดสงขลาร่วมกับ NT ปั้นต้นแบบบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดด้วยAI           ยกระดับความปลอดภัยหวังดึงดูดนักท่องเที่ยว

จังหวัดสงขลา ร่วมมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ปั้นโครงการต้นแบบบูรณาการระบบกล้องวงจรปิด ด้วยเทคโนโลยี AI ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเต็มศักยภาพ มุ่งเป้าสงขลาหลุดจากรายชื่อจังหวัดติดธงแดงและหวังผลขยายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ) ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากนายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ 2566

อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

NT หนุนกรมเจ้าท่า พัฒนาแพลตฟอร์มท่าเทียบเรืออัจฉริยะและระบบติดตามเรือท่องเที่ยว

นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า และ นายพัฒนา ณ สงขลา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามความร่วมมือ
อ่านต่อ
ข่าวCSR

NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

NT สนับสนุนหน่วยราชการ ผลักดันระบบรวมศูนย์กล้องวงจรปิด พร้อมโครงการ Smart Safety Home รักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม

ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการบูรณาการระบบรวมศูนย์กล้องวงจรปิด (CCTV) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยและรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
อ่านต่อ

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง