เมนูช่วยเหลือ

100%

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT น้อมนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา โดย พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 1 พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน จากศูนย์บริการ NT พระนครศรีอยุธยา ไปยังวัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ คณะผู้บริหาร NT ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบทอดประเพณีกฐินให้คงอยู่สืบไป โดยมียอดบริจาคปัจจัยทำบุญรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,589,999 บาท

ในโอกาสนี้ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาภายใต้โครงการ “ชุดนี้ NT จัดให้” เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมอบให้สถานศึกษาในพื้นที่จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพนัญเชิง จำนวน 60,000 บาท โรงเรียนวัดนาค อ.บางปะหัน , โรงเรียนวัดธรรมนาวา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน , โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล อ.ท่าเรือ , โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ อ.พระนครศรีอยุธยา , โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา , โรงเรียนวัดสุคันธาราม อ.วังน้อย , โรงเรียนประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา , โรงเรียนยอเเซฟ อ.พระนครศรีอยุธยา , โรงเรียนบางปะอิน อ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนละ 10,000 บาท

ผู้เขียน : NT

ห้วข้อที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องYou May Be Interested

ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์องค์กร

นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565 ภายใต้แนวคิด"ผู้นำ..กับการปราบโกง"

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

จังหวัดสงขลาร่วมกับ NT ปั้นต้นแบบบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดด้วยAI           ยกระดับความปลอดภัยหวังดึงดูดนักท่องเที่ยว

จังหวัดสงขลา ร่วมมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ปั้นโครงการต้นแบบบูรณาการระบบกล้องวงจรปิด ด้วยเทคโนโลยี AI ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเต็มศักยภาพ มุ่งเป้าสงขลาหลุดจากรายชื่อจังหวัดติดธงแดงและหวังผลขยายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ NT จัดกิจกรรม "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรม “NT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรมและนำองค์กรโปร่งใส” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ NT ร่วมกันจัดงาน "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อ่านต่อ
ข่าวCSR

NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

NT หนุนกรมเจ้าท่า พัฒนาแพลตฟอร์มท่าเทียบเรืออัจฉริยะและระบบติดตามเรือท่องเที่ยว

นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า และ นายพัฒนา ณ สงขลา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามความร่วมมือ
อ่านต่อ

สรุปสถิติภัยคุกคามปี 2565 จาก ศูนย์ CSOC ของ NT cyfence

อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

ร่วมตอบแบบสอบถามกับเรา สำรวจแนวโน้มการแนะนำให้ผู้อื่นใช้บริการ (Net Promoter Score) เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการของลูกค้า

ร่วมตอบแบบสอบถามกับเรา ทุกความเห็นของคุณมีค่าสำหรับเรา
อ่านต่อ
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง