เมนูช่วยเหลือ

100%

 

นาย กรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 นครราชสีมา โดยมี     นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมนำชมการนำสายสื่อสารลงดินในส่วนความรับผิดชอบของ NT ซึ่งโครงการดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับ บริษัทสื่อสารภาคเอกชนทุกเครือข่ายเข้าดำเนินการรื้อสายไฟฟ้า สายสื่อสาร บริเวณถนนสายรอง หน้าวัดหนองบัวรอง ถึงแยกตรงข้ามไปรษณีย์ เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารตามวัตถุประสงค์โครงการ 

สำหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่1 นครราชสีมา NT ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการสร้างท่อร้อยสายและนำสายสื่อสารลงใต้ดินเรียบร้อยแล้วทุกเส้นทางทั้ง 6 LOT ตามแผนของ กสทช.ปี 2563 ประกอบด้วย

  • LOT 1 ถนนราชดำเนิน ถนนชุมพล ระยะทาง 2.91 กม. ดำเนินงานสร้างท่อร้อยสายแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 4 กุมภาพันธ์ 2564 
  • LOT 2 ถนนสุรนารี ถนนบุรินทร์ ถนนพิบูลละเอียด ถนนจอมสุรางค์ยาตร์(บางส่วน) และถนนโพธิ์กลาง (บางส่วน) ระยะทาง 4.64 กม. ดำเนินงานสร้างท่อร้อยสายแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 1 เมษายน 2564
  • LOT 3 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ถนนบัวรอง ถนนโยธา และถนนโพธิ์กลาง ระยะทาง 5.10 กม. ดำเนินงานสร้างท่อ ร้อยสายแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 17 มิถุนายน 2564 
  • LOT 4 ถนนราชดำเนิน ถนนราชนิกูล ถนนไชยณรงค์ ถนนพลแสน ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ ถนนจอมพล ถนนมหาดไทย และถนนสรรพสิทธิ์ระยะทาง 5.67 กม. ดำเนินงานสร้างท่อร้อยสายแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 16 พฤษภาคม 2564 
  • LOT 5 ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนมนัส ถนนมหาดไทย ถนนจอมพล ถนนอัษฎางค์ ถนนยมราช และถนนพลแสน ระยะทาง 6.26 กม. ดำเนินงานสร้างท่อร้อยสายแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 17 มิถุนายน 2564 
  • LOT 6 ถนนจักรี ถนนพลแสน ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ ถนนจอมพล ถนนมหาดไทย ถนนสรรพสิทธิ์ และถนนกำแหงสงคราม ระยะทาง 5.81 กม. ดำเนินงานสร้างท่อ ร้อยสายแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน 21 พฤษภาคม 2564

 ทั้งนี้ในส่วนของโครงการ 1 ถนน 1 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติ อีก 1 เส้นทาง ตามแผนของ กสทช.ปี 2565 นั้น NT ได้ดำเนินการในเส้นทางเฉลิมพระเกียร์ติถนนจอมพล (แยกหลักเมืองถึงประตูพลแสน 2 ฝั่งถนน) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง รวมระยะทางทั้งหมด 31.79 กิโลเมตร

ผู้เขียน : NT

ห้วข้อที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องYou May Be Interested

ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์องค์กร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ NT จัดกิจกรรม "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรม “NT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรมและนำองค์กรโปร่งใส” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

NT หนุนกรมเจ้าท่า พัฒนาแพลตฟอร์มท่าเทียบเรืออัจฉริยะและระบบติดตามเรือท่องเที่ยว

นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า และ นายพัฒนา ณ สงขลา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามความร่วมมือ
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

NT – AIS ผนึกกำลังครั้งสำคัญ เสริมขีดความสามารถ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ต่อยอดนวัตกรรมโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคนไทย

Following approval by the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), the regulatory body overseeing telecommunications providers, National Telecoms Public Company Limited (NT)
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

NT ร่วมงาน AWS Public Sector Day Thailand  ชูความพร้อมบริการ AWS Outposts บน NT CLOUD

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในฐานะพันธมิตรคลาวด์ภาครัฐของ Amazon Web Services (AWS) นำทีมผู้บริหาร
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

NT นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลื้มขยายชุมชนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบทุกจังหวัด

NT ปลื้มเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบทุกจังหวัด หนุนชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่ต้นแบบใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชน
อ่านต่อ

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง