เมนูช่วยเหลือ

100%

 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย สานต่อความร่วมมือ เดินเครื่องบูรณาการนวัตกรรมการบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับด้านความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมร่วมกันศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นดิจิทัลโซลูชัน เพื่อพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมและบริการระบบอากาศยานไร้คนขับให้มีประสิทธิภาพในอนาคต โดยมี    พลเอก วิษณุ ไตรภูมิ นายกสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย และพันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม Ability 1 ชั้น 9 NT สำนักงานใหญ่

NT และ สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย จะเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับ ให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับแบบองค์รวมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเบื้องต้นจะร่วมกันศึกษาและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการห้วงอากาศและภาคพื้น (Unmanned Aircraft System Traffic Management : UTM) ด้านการผลิตชิ้นส่วน (Manufacturing) ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน (SW and Application Development) ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและบริการดิจิทัลโซลูชัน โดยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft Vehicle : UAV) เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับภารกิจด้านความมั่นคง รวมถึงกิจกรรมอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความมุ่งมั่นของสมาคมฯ ที่ต้องการพัฒนาขีดความความสามารถ และยกระดับอุตสาหกรรมและบริการระบบอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย (UAS: Unmanned Aircraft Systems) และ การผลักดันของ NT บนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม และบริการดิจิทัล (Digital Services) เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่าในระดับสากล

 

ผู้เขียน : NT

ห้วข้อที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องYou May Be Interested

ดูทั้งหมด
ข่าวธุรกิจ

เอส เอฟ และ NT ต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ เปิด “NT BE EVERYWHERE AT SF CINEMA” จุดให้บริการลูกค้า NT แบบ One Stop Service ที่ เอส เอฟ ทั่วประเทศ

ลูกค้า เอส เอฟ และ NT สามารถใช้บริการ NT BE EVERYWHERE AT SF CINEMA ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน ในเวลา 13.00-18.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

สดช.ยกระดับคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC เปิด Marketplace รวมบริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันเพื่อภาครัฐ

อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) บนหลังคาให้กับอาคารของ NT ในพื้นที่ภาคกลาง

เพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้พลังงานทดแทน ลดก๊าซเรือนกระจก ดูแลสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

ผู้บริหาร NT และ จุงหวา เทเลคอม ร่วม Workshop การเปลี่ยนแปลงองค์กรเชิงกลยุทธ์ และการใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง

อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

ทิพยจับมือ NT ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมต่อยอดสู่การเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

NT วางทิศทางธุรกิจตอบสนองนโยบายภาครัฐและประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเป้าสะดวกทั่วถึงคุ้มค่าควบคู่ปรับองค์กรลดความซ้ำซ้อน

อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

NT และ NIPA Cloud ร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz

นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารไร้สาย 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ ดร. อภิศักดิ์ จุลยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด หรือ NIPA Cloud ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

NT ลงนามความร่วมมือ “อีโวลูชั่น ดีซี (ไทยแลนด์)” พัฒนาธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ รองรับธุรกิจแห่งอนาคต

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น ASEAN DIGITAL HUB
อ่านต่อ

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง