เมนูช่วยเหลือ

100%

 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที  จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)  "โครงการจัดหารถยนต์เช่าในภาพรวม ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ระหว่างผู้แทนเอ็นที พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คณะผู้สังเกตการณ์ จากคณะกรรมการความร่วมมือและป้องกันการทุจริต (คปท) กรมบัญชีกลาง เพื่อยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาในโครงการดังกล่าว โดยมีผู้บริหารเอ็นที และหน่วยงานภายนอกได้แก่ กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มงานพัฒนาระบบข้อตกลงคุณธรรม  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ ในวันที่ 8 มีนาคม 2567  ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 9 สำนักงานบริษัทเอ็นที แจ้งวัฒนะ 

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ เปิดเผยว่า เอ็นทีในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมของชาติได้ยึดหลัก CG (Corporate Good Governance) ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมกับการใช้หลักข้อตกลงคุณธรรม  (Integrity Pact) กำกับให้เกิดความโปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยคัดเลือกโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามแนวทางความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซ้อจัดจ้างภาครัฐ    ทั้งนี้ ในปี 2567 “โครงการจัดหารถยนต์เช่าในภาพรวม ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)” ซึ่งอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเอ็นทีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม โดยเป็นโครงการจัดหารถยนต์เช่าจำนวน 2,248 คัน ระยะเวลา 5 ปี แบ่งเป็นรถยนต์เช่าระบบสันดาป 2,214 คัน และรถยนต์ไฟฟ้า 34 คัน วงเงินงบประมาณ 2,058,339,825 บาท  ซึ่งเอ็นทีจะดำเนินการจัดเช่าด้วยวิธีเชิญชวนทั่วไป ตามระเบียบคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2564   

โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เอ็นทีด้านพัฒนาการดำเนินงานสู่ระดับสากลตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน(ESG) และการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) ภายใต้แผนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ของเอ็นที ซึ่งมุ่งเพิ่มจำนวนรถพลังงานไฟฟ้าทดแทนรถยนต์เครื่องสันดาป  และมีเป้าหมายภายในปี 2570 สัดส่วนจำนวนรถ EV ต่อรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10% ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพเอ็นทีในการบริการลูกค้าผู้ใช้บริการ พร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งของการลดมลพิษและดูแลสิ่งแวดล้อม 

สำหรับโครงการจัดหารถยนต์เช่าของเอ็นทีซึ่งเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมในครั้งนี้ ผู้สังเกตการณ์จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลาของโครงการฯอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การจัดทำทีโออาร์ การกำหนดราคากลาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการตรวจรับงานตามสัญญา เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด   นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนประเทศชาติ  

 

 

ผู้เขียน : NT

ห้วข้อที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องYou May Be Interested

ดูทั้งหมด
ข่าวธุรกิจ

NT จับมือ ไมโครซอฟท์ ชุบชีวิต โทรฯ บ้าน พลิกโฉมสู่ NT Digital Teams Phone รองรับการใช้งานภาครัฐ และ เอกชน ตั้งเป้า 5 พันล้าน

วันนี้ (23 ก.พ.67) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับบริการ Fixed Line (โทรศัพท์บ้าน) ในรูปแบบ Digital Voice ภายใต้แนวคิด “Any Device Anytime Anywhere @ The Same Price”
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

เอส เอฟ และ NT ต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ เปิด “NT BE EVERYWHERE AT SF CINEMA” จุดให้บริการลูกค้า NT แบบ One Stop Service ที่ เอส เอฟ ทั่วประเทศ

ลูกค้า เอส เอฟ และ NT สามารถใช้บริการ NT BE EVERYWHERE AT SF CINEMA ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน ในเวลา 13.00-18.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

ทิพยจับมือ NT ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมต่อยอดสู่การเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

ดีอีเอส ชูนโยบาย Cloud First ต่อยอดคลาวด์กลาง GDCC 
เล็งผนึก สดช., NT ร่วมขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยกระดับศักยภาพภาครัฐพัฒนาประเทศ

รมว.ดีอีเอส เปิดวิสัยทัศน์หลังผลงานผลักดัน GDCC เป็นโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลที่แข็งแกร่ง เตรียมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพคลาวด์กลางต่อเนื่อง
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

จังหวัดสงขลาร่วมกับ NT ปั้นต้นแบบบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดด้วยAI           ยกระดับความปลอดภัยหวังดึงดูดนักท่องเที่ยว

จังหวัดสงขลา ร่วมมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ปั้นโครงการต้นแบบบูรณาการระบบกล้องวงจรปิด ด้วยเทคโนโลยี AI ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเต็มศักยภาพ มุ่งเป้าสงขลาหลุดจากรายชื่อจังหวัดติดธงแดงและหวังผลขยายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

NT ลงนามความร่วมมือ “อีโวลูชั่น ดีซี (ไทยแลนด์)” พัฒนาธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ รองรับธุรกิจแห่งอนาคต

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น ASEAN DIGITAL HUB
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

NT ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลหวังการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจลดลง

NT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
อ่านต่อ

NT ร่วมมือ Blendata ผสานจุดแข็งยกระดับบริการ “NT BIG DATA” ชูแพลตฟอร์มใช้งานง่ายตอบโจทย์ธุรกิจทุกระดับ

อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

NT จับมือ สกพอ. ต่อยอดเทคโนโลยี Digital Infrastructure พร้อมร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ EECd

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
อ่านต่อ

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง