เมนูช่วยเหลือ

100%
ย้อนกลับ
วันนี้ - 31 ธ.ค.66

เน็ตเร็ววว เต็มสปีด !! โปร NT Super Unlimited เริ่มต้น 8 Mbps ไม่ลดสปีด เพียง 169 บาท/เดือน

คลิก ดูรายละเอียด

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – วันที่ 31 ธันวาคม 2566

 1. รายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT Super Unlimited” สำหรับผู้ใช้บริการจากรายการส่งเสริมการขายอื่น ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ใช้บริการรายอื่นที่คงสิทธิ์เลขหมายเดิม (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) และผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน รวมถึงผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ สามารถเปลี่ยนมาใช้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 2. สมัครรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT Super Unlimited” ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3. สิทธิ์ที่ได้รับตามโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสม หรือขอคืนเป็นเงินได้ กรณีผู้ใช้บริการขอเปลี่ยนแพ็กเกจรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะมีผลในรอบบิลถัดไป
 4. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. สำหรับแพ็กเกจ “NT Super Unlimited” ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง ตามความเร็วสูงสุดในแต่ละแพ็กเกจที่ได้รับตลอดการใช้งาน สำหรับการใช้งานการโทร เมื่อใช้งานครบตามจำนวนแล้วระบบจะคิดในอัตราส่วนเกินตามอัตราที่กำหนดการใช้งานการโทร ทั้งนี้ระบบจะตั้งค่า (Reset) ปริมาณการใช้งานการโทร ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
 6. กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก (ที่มีค่าใช้จ่าย) อัตราค่าบริการของเลขหมาย 4 หลัก ระบบจะหักจากสิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อนและเมื่อสิทธิ์โทรฟรีหมดระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ใช้บริการเลขหมาย 4 หลักกำหนด ยกเว้นเลขหมาย 4 หลัก ที่ให้บริการในอัตราพิเศษจะไม่รวมในสิทธิโทรฟรีที่ได้รับ
 7. กรณีลูกค้าเปิดใช้งาน Roaming และหน้าจอแสดงสัญญาณ Roaming และผู้ใช้บริการโทรออกไปยัง เลขหมายอื่นหรือใช้งาน Internet ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยไม่รวมอยู่ในสิทธิโทรฟรีและสิทธิ์ใช้งาน Internet ฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถปิดบริการ Roaming ด้วยการกด *106*1# โทรออก
 8. อัตราการใช้งาน SMS ตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 9. โบนัสโทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม. ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สนทนาต่อเนื่องสูงสุดครั้งละ 60 นาที หากเกินกว่าที่กำหนดจะคิดค่าบริการตั้งแต่นาทีที่ 61 อัตรา 0.60 บาท/นาที
 10. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้น เป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 11. กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการ.ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม.ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
 12. อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติบริการ ออดิโอเท็กซ์ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆและค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
 13. อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 001 และ 009 จะคิดอัตราตามที่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกเก็บ
 14. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานอัตราค่าบริการวิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการปริมาณการรับ - ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ - ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 15. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมายหรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 16. สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT Super Unlimited” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้งานด้วยการกด *165*2#โทรออก ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ NT Contact Center 1888

เน็ตเร็ววว เต็มสปีด !! โปร NT Super Unlimited

NT Super Unlimited 169
169 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (No fUP)
8
Mbps
โทรฟรีทุกเครือข่าย จากเครือข่าย NT Mobile
50
นาที
โทรฟรี ในเครือข่าย NT Mobile+โทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ
24
ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT Super Unlimited 229
229 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (No fUP)
10
Mbps
โทรฟรีทุกเครือข่าย จากเครือข่าย NT Mobile
100
นาที
โทรฟรี ในเครือข่าย NT Mobile+โทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ
24
ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT Super Unlimited 309
309 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (No fUP)
12
Mbps
โทรฟรีทุกเครือข่าย จากเครือข่าย NT Mobile
200
นาที
โทรฟรี ในเครือข่าย NT Mobile+โทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ
24
ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT Super Unlimited 349
349 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (No fUP)
15
Mbps
โทรฟรีทุกเครือข่าย จากเครือข่าย NT Mobile
250
นาที
โทรฟรี ในเครือข่าย NT Mobile+โทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ
24
ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT Super Unlimited 389
389 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (No fUP)
25
Mbps
โทรฟรีทุกเครือข่าย จากเครือข่าย NT Mobile
300
นาที
โทรฟรี ในเครือข่าย NT Mobile+โทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ
24
ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด

โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

NT Super Plus Fiber Special Discount 30%
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2566
ดูรายละเอียด
NT SME Plus Fixed IP
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ธ.ค. 66
ดูรายละเอียด
NT Mobile จัดให้เฉพาะ นักเรียน นักศึกษา
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 31 ม.ค.67
ดูรายละเอียด
โปรคุ้ม NT Government V2 จาก NT Mobile
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ก.ค. 67
ดูรายละเอียด
บริการ NT Wireless Net ระบบเก็บเงินล่วงหน้า ชุด “Thunder Net”
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ธ.ค.66
ดูรายละเอียด
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง