เมนูช่วยเหลือ

100%

คุณสมบัติ

 • ให้บริการผ่านโครงข่าย MPLS/VPN (L2) ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศและเชื่อมโยงไปยัง PoP (Point of Presence ) ของ NT ในต่างประเทศที่เป็นศูนย์กลางโทรคมนาคมของโลก
 • ให้บริการไปได้ทั่วโลกโดยร่วมมือกับพันธมิตรระดับชั้นนําของโลก ทําให้สามารถตอบสนองทุก ความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพระดับสากล
 • ให้บริการเชื่อมต่อ Interface แบบ RJ-45 และ Optical Fiber
 • รองรับการสื่อสารข้อมูลแบบ IP Protocol ทําให้สามารถรับส่งได้ทั้งข้อมูลภาพ เสียงและวีดีโอ

รายละเอียดบริการ

 • บริการที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตในทวีปเอเชีย รวมถึงติดต่อสื่อสารไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป และทวีปแอฟริกา ผ่านเคเบิลใต้น้ำ SJC (Southeast Asia – Japan Cable) และ AAE-1 (Asia-Africa-Europe 1 )

ประโยชน์

 • เหมาะสำหรับคู่ค้าหรือผู้ให้บริการที่ต้องการเชื่อมต่อวงจรระหว่างประเทศขนาดใหญ่โดยไม่ต้องลงทุนสร้างโครงข่ายด้วยตนเอง
 • รับ – ส่งข้อมูลปริมาณมากได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • เป็นวงจรเช่าระหว่างประเทศผ่านเคเบิลใต้น้ำ Southeast Asia Japan Cable (SJC) ที่มีความยาวถึง 8,300 กิโลเมตร
 • สามารถรองรับความกว้างของสัญญาณได้ถึง 28 Tbps.

รูปแบบบริการ

 • การเช่าวงจรระยะสั้น: มีระยะเวลาในการเช่า 1 – 3 ปี โดยชำระเงินเป็นค่าเช่ารายปี
 • การเช่าวงจรระยะยาว (IRU): มีระยะเวลาในการเช่า 10 - 15 ปี โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินครั้งแรกเป็นค่าเช่าวงจรระยะยาว และชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา (O&M) เป็นรายปี

สนใจติดต่อได้ที่ Contact Center: 1888

คำถามที่พบบ่อย

ดูทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1888 NT Contact Center (บริการ 24 ชั่วโมง)

ให้เข้าไอคอน Setting เลือก General เลือก International เลือก regions format เลือก เวลาให้เป็นแบบ international โดยเลือกไปที่ ประเทศอเมริกา United States รูปแบบเวลาในเครื่องจะเป็นแบบ am, pm ( เนื่องจากระบบตั้งค่าไว้เป็นรูปแบบนี้ ถ้าเลือกแสดงเวลาแบบ ไทยผังรายการจะไม่แสดง )

- การชำระค่าใช้บริการผ่าน Counter Service
        1. ชำระผ่านศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
        2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อาทิ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        3. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย
- ชำระค่าบริการ ผ่านช่องทาง Online
        1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay
        2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ www.ntplc.co.th/eservice
        3. ชำระผ่าน บริการ NT Quick Pay
        4. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกธนาคาร
        5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต
        6. ชำระผ่านเครื่อง ATM อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
        7. ชำระทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) อาทิ ธนาคารกสิกรไทย

;

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง