เมนูช่วยเหลือ

100%
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ปี 2565
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง