กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ - กสทช. กระทรวงดิจิทัลฯ ส่งความห่วงใย ให้ประชาชน สำหรับลูกค้าโทรศัพท์บ้าน และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรฟรีหมายเลขฉุกเฉินบมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ - กสทช. กระทรวงดิจิทัลฯ ส่งความห่วงใย ให้ประชาชน สำหรับลูกค้าโทรศัพท์บ้าน และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรฟรีหมายเลขฉุกเฉิน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ในการติดต่อประสานงาน สื่อสาร ขอความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ทันท่วงที ดังนั้น NT จึงร่วมกับ กสทช. และกระทรวงดิจิทัลฯ ให้ ลูกค้า สามารถโทรฟรี ไม่มีค่าบริการในหมายเลขฉุกเฉินต่างๆ ได้แล้ว ดังนี้

1668 สายด่วนโควิด

1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

1330 สปสช.

1323 สายด่วนสุขภาพจิต

1422 กรมควบคุมโรค

1646 ศูนย์เอราวัณ

1506 ประกันสังคม

1138 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง


NT พร้อมอยู่เคียงข้างให้คนไทย ผ่านพ้นวิกฤต COVID 19 ครั้งนี้ ไปด้วยกัน