กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

กว่าจะมาเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

กว่าจะมาเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีประวัติมายาวนาน ตั้งแต่ปี 2418 โดยเริ่มทำการโทรเลขครั้งแรกในประเทศไทย การรับ-ส่งวิทยุ จนถึงโทรศัพท์ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ จนเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อย่างทุกวันนี้


แกลลอรี่