กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

ผลการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการควบรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม

เมื่อวันมที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวง ดศ. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการควบรวมกิจการ ของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม เป็นประธานที่ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามมติ ครม. วันที่ 14 ม.ค.63 เห็นชอบให้ควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด กับ กสท โทรคมนาคม เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมี พันเอกสรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท โทรคมนาคม นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ รจญ.ม. หัวหน้าคณะทำงานเตรียมการรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ตามคำสั่ง ทีโอที ที่ ต.345/2561 นายมรกต เธียรมนตรี รจญ.อ. นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธาน สรท.ทีโอที พร้อมผู้บริหาร ผู้แทนคณะทำงานย่อย เข้าร่วมประชุม

ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ได้รายงานความคืบหน้า ดังนี้
  1. การทำงานร่วมกันในสถานการณ์ปัจจุบัน (ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19)
    1. 1.1 จัดทำ Server สำหรับเก็บ/แบ่งปันข้อมูลระหว่าง ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม
    2. 1.2 จัดเตรียมระบบ Video Conference เพื่อใช้ในการประชุมฯ
    3. 1.3 ใช้ระบบ Cloud (OneDrive) ในการติดตามงานของคณะทำงานฯ
  2. ความคืบหน้าในการดำเนินการแต่ละคณะทำงาน
    นำเสนอแผนการดำเนินงานพร้อมระยะเวลาการดำเนินงานควบรวม พร้อมแผนงานของคณะทำงานย่อยทั้ง 13 คณะทำงาน ซึ่งมีเป้าหมายการจดทะเบียนบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ในเดือนกรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม เร่งดำเนินการตามแผนงาน หรือ Timeline ที่กำหนดไว้ และให้จัดทำข้อมูลทางด้านกฎหมาย สำหรับใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563

แกลลอรี่