กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔


วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๖๔) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ พร้อมด้วย นายพีรศักดิ์ อรุณสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง


แกลลอรี่