เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “Integrity Pact” ทั้งหมด 2 รายการ
เรียงตามล่าสุด
ข่าว

เอ็นที ร่วมทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดหารถยนต์เช่าฯ

เอ็นที ร่วมทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดหารถยนต์เช่าฯ
บทความ

3.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจ

ีงบประมาณสูงสุด จํานวน ๑ โครงการ ถ ึงแม จะโครงการท ี่เข ารวมโครงการ ข อตกลงค ุณธรรม (Integrity Pact

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง