เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “5G mmWave” ทั้งหมด 3 รายการ
เรียงตามล่าสุด
ข่าว

NT และ NIPA Cloud ร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz

NT และ NIPA Cloud ร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz
บทความ

ข่าวอัปเดต

ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave, Solution #5G mmWave #MOU #NIPA Cloud #NT #คลื่นความถี่ย่าน 26 GHz #ลงนาม อ่านต่อ, ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ, #5G #5G Edge Cloud Solution #5G mmWave #MOU #NIPA Cloud #NT #คลื่นความถี่ย่าน 26, -Fi บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง บริการบนโครงข่าย 5G บริการ Mobile กล่องรับสัญญาณ
บทความ

ลูกค้าองค์กร

ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave, บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 5G บริการบนโครงข่าย 5G Mobile Radio Handleheld Radio บริการวิทยุเฉพาะกิจ TRUNKED RADIO
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง