เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “5G Edge Cloud Solution” ทั้งหมด 4 รายการ
เรียงตามล่าสุด
ข่าว

NT และ NIPA Cloud ร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz

NT และ NIPA Cloud ร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz
บทความ

ข่าวอัปเดต

ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave, ร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution, #5G #5G Edge Cloud Solution #5G mmWave #MOU #NIPA Cloud #NT #คลื่นความถี่ย่าน 26, เทคโนโลยี จำกัด หรือ NIPA Cloud ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ #5G #5G Edge Cloud Solution #5G mmWave #MOU #NIPA Cloud #NT #คลื่นความถี่ย่าน 26 GHz #ลงนาม อ่านต่อ
บทความ

NT Direct Cloud Connect

NT Direct Cloud Connect, เชื่อมต่อระหว่างศูนย์โทรคมนาคมของ NT และ Cloud Edge ของ Microsoft ในประเทศไทย เพื่อให้ธุรกิจในประเทศไทยเชื่อมต่อหา Azure ได้อย่างรวดเร็วว่องไวกว่าการเชื่อมต่อ Cloud Edge ในต่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม รู้จักกับ Azure, บริการสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Cloud ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น, บริการประชุมทางเสียงผ่านโทรศัพท์ Free Phone Service บริการหมายเลขโทรฟรี Cloud PBX, ระหว่างสำนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ MPLS - Domestic บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง Direct Cloud Connect
บทความ

ลูกค้าองค์กร

ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave, NT Enterprise Solution ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต, Service บริการหมายเลขโทรฟรี Cloud PBX บริการระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต International, - Domestic บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง Direct Cloud Connect บริการสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Cloud Mobile Wireless net บริการซิมสำหรับเน็ต Pocket Wi-Fi Wi-Fi
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง