เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ทั้งหมด 2 รายการ
เรียงตามล่าสุด
ข่าว

NT นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลื้มขยายชุมชนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบทุกจังหวัด

NT นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลื้มขยายชุมชนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบทุกจังหวัด
บทความ

ข่าวอัปเดต

ประชาสัมพันธ์องค์กร NT นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ครบทุกจังหวัด หนุนชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่ต้นแบบใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชน #IT #NT #NT Social Media #NT Youth Club #Smart City #จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง