เมนูช่วยเหลือ

100%

ย้อนกลับ
วันนี้ - 31 ม.ค. 68

โปร NT NET คุ้มๆ เน็ตพร้อมโทร สุดคุ้ม 10 GB 99 บาท/เดือน พิเศษ + โทรฟรี ทุกเครือข่าย 100 นาที + โทรฟรี เบอร์บ้านทั่วไทย 100 นาที

คลิก ดูรายละเอียด

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 

 1. สมัครรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด“NT Net คุ้ม ๆ” ได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 สำหรับผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายอื่น สามารถเปลี่ยนมาใช้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ สิทธิ์ที่ได้รับตามโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสม หรือขอคืนเป็นเงินได้ กรณีผู้ใช้บริการขอเปลี่ยนแพ็กเกจรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะมีผลในรอบบิลถัดไป
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. สำหรับแพ็กเกจ “NT Net คุ้ม ๆ” ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องตามความเร็วสูงสุด เมื่อใช้งานครบตามปริมาณในแพ็กเกจที่เลือกแล้ว ระบบจะปรับความเร็วลดลงไม่เกิน 384 Kbps. ทั้งนี้ระบบจะตั้งค่า (Reset) ปริมาณการใช้งานทั้งการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
 4. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ใช้บริการรายอื่น สามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายเดิม (ย้ายค่าย เบอร์เดิม) มาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ รวมถึงผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
 5. กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก (ที่มีค่าใช้จ่าย) อัตราค่าบริการของเลขหมาย 4 หลัก ระบบจะหักจากสิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อน และเมื่อสิทธิ์โทรฟรีหมดระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ใช้บริการเลขหมาย 4 หลัก กำหนด ยกเว้นเลขหมาย 4 หลัก ที่ให้บริการในอัตราพิเศษ จะไม่รวมในสิทธิโทรฟรีที่ได้รับ
 6. กรณีลูกค้าเปิดใช้งาน Roaming และหน้าจอแสดงสัญญาณ Roaming และผู้ใช้บริการโทรออกไปยัง เลขหมายอื่นหรือใช้งาน Internet ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยไม่รวมอยู่ในสิทธิโทรฟรี และสิทธิ์ใช้งาน Internet ฟรี ที่ได้รับในแต่ละเดือนทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถปิดบริการ Roaming ด้วยการกด *106*1# โทรออก
 7. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้น เป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 8. อัตราค่าโทรศัพท์ การใช้งาน SMS และอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามตารางข้างต้น ส่วนเกินจากการใช้งานคิดอัตราตามที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 9. กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการ.ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม.ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
 10. อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ ออดิโอเท็กซ์ ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่น ๆ และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
 11. อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 001 และ 009 จะคิดอัตราตามที่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกเก็บ
 12. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ - ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ - ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 13. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการหากพบว่า ผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 14. สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT Net คุ้ม ๆ” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้งานผ่านทาง www.ntplc.co.th ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ NT Contact Center 1888

โปร NT NET คุ้ม ๆ

NT Net คุ้ม ๆ 99
99 บาท / เดือนบาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
10
GB
โทรฟรีทุกเครือข่าย
100
นาที
โทรฟรี เบอร์บ้านทั่วไทย
100
นาที
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT Net คุ้ม ๆ 199
199 บาท / เดือนบาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
20
GB
โทรฟรีทุกเครือข่าย
200
นาที
โทรฟรี เบอร์บ้านทั่วไทย
200
นาที
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT Net คุ้ม ๆ 299
299 บาท / เดือนบาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
40
GB
โทรฟรีทุกเครือข่าย
300
นาที
โทรฟรี เบอร์บ้านทั่วไทย
300
นาที
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT Net คุ้ม ๆ 399
399 บาท / เดือนบาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
60
GB
โทรฟรีทุกเครือข่าย
400
นาที
โทรฟรี เบอร์บ้านทั่วไทย
400
นาที
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT Net คุ้ม ๆ 499
499 บาท / เดือนบาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
80
GB
โทรฟรีทุกเครือข่าย
500
นาที
โทรฟรี เบอร์บ้านทั่วไทย
500
นาที
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด

โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

NT wireless net ซิมเน็ต 4G LTE  กับ โปร Flexi net LTE
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
1 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป
ดูรายละเอียด
แรงเวอร์ทุกมุม แรงดีทั้งบ้าน โปร NT Mesh GIGABIT Fiber  แรงด้วย speed 1Gbps เริ่มต้น 590 บาท/เดือน WiFi6 Router ฟรี 2ตัว
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ตั้งแต่ 1 มิ.ย.67 – 30 พ.ย.67
ดูรายละเอียด
NT Mobile แพ็กเสริมเน็ต กับ โปร Big Match Net Plus+
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 30 พ.ย.67
ดูรายละเอียด
แพ็กเสริมเติมเงิน สุดคุ้ม… โปร จุใจ Plus
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 30 พ.ย. 67
ดูรายละเอียด
NT Plusnet
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 30 เม.ย. 68
ดูรายละเอียด

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง