กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

16 เมษายน 2564 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนติดตั้งระบบ Internet Wi-Fi และระบบโทรศัพท์ IP Phone ณ โรงพยาบาลสนาม โรงยิมเอนกประสงค์ จังหวัดน่าน


16 เมษายน 2564 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดน่าน (NT2) นำโดยนายไพฑูรย์ บุญจันทร์ โทรศัพท์จังหวัดน่าน ร่วมสนับสนุนติดตั้งระบบ Internet Wi-Fi และระบบโทรศัพท์ IP Phone ณ โรงพยาบาลสนาม โรงยิมเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดน่าน เพื่อให้บริการกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อ covid -19 ได้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย ผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็ว
#บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน)


แกลลอรี่