กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT รับมอบ ส.ค.ส และไดอารี่พระราชทาน


20 ม.ค.64 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ส.ค.ส และไดอารี่พระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ให้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที มีนายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็นที เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงาน เอ็นที แจ้งวัฒนะ

แกลลอรี่