เมนูช่วยเหลือ

100%
No ISO/IEC 20000-1:2018
เรียงตามล่าสุด
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง