เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “วันนวมินทรมหาราช” ทั้งหมด 2 รายการ
เรียงตามล่าสุด
ข่าว

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ NT จัดกิจกรรม "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรม “NT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรมและนำองค์กรโปร่งใส” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ NT จัดกิจกรรม "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรม “NT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรมและนำองค์กรโปร่งใส” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
บทความ

ข่าวอัปเดต

"วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรม “NT, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ NT ร่วมกันจัดงาน "วันนวมินทรมหาราช, NT จัดกิจกรรม "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรม “NT, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ NT ร่วมกันจัดงาน "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร, #วันนวมินทรมหาราช อ่านต่อ ประชาสัมพันธ์องค์กร ประกาศ
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง