เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ทั้งหมด 10 รายการ
เรียงตามล่าสุด
ข่าว

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ NT จัดกิจกรรม "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรม “NT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรมและนำองค์กรโปร่งใส” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ NT จัดกิจกรรม "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรม “NT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรมและนำองค์กรโปร่งใส” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
ข่าว

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ) ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากนายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ) ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากนายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ 2566
บทความ

List

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ
บทความ

ข่าวอัปเดต

อ่านต่อ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ NT จัดกิจกรรม, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ NT ร่วมกันจัดงาน "วันนวมินทรมหาราช, #สายสื่อสาร อ่านต่อ ประชาสัมพันธ์องค์กร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ NT ร่วมกันจัดงาน "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร #NT #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บทความ

ความเป็นมา ไทม์ไลน์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอดังนี้ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการควบรวมกิจการของ
บทความ

7. พ.ร.บ.ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 (ฉบับล่าสุด)

หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีว ่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด ําเนินการได้ต
บทความ

24. พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก 2561

่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว ่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว
บทความ

แผนวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2566-2570

. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงเจ้าส ังกัด ในฐานะหน่วยงานกำก ับดูแล 2.2, ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและส ังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ปรับยุทธศาสตร์กระทรวง ปี พ.ศ. 256 5
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง