เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “กรมเจ้าท่า” ทั้งหมด 1 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

ข่าวอัปเดต

ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า และ นายพัฒนา ณ สงขลา, นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า และ, (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามความร่วมมือ #NT #กรมเจ้าท่า #โครงการท่าเทียบเรืออัจฉริยะ #แพลตฟอร์ม
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง