เมนูช่วยเหลือ

100%

การรับสิทธิ์ NT Privilege กลุ่มลูกค้าบุคคลที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

1. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งประเภท Prepaid และ Postpaid

 

2. บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

3. บริการโทรศัพท์ประจำที่

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษและบริการ

สิทธิแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่

• สิทธิฟรี (ไม่ต้องใช้คะแนนแลก)
• สิทธิที่ใช้ Point แลก

สิทธิที่ใช้ Point แลก

• ของรางวัล มีทั้ง ส่วนลดร้านค้า / อาหาร / เครื่องดื่ม / ท่องเที่ยว / ของ Premium ต่าง ๆ ฯลฯ
• สิทธิพิเศษแบบแจกฟรี ขึ้นอยู่กับระดับของการเป็นสมาชิก (Tier)
• สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขการได้รับคะแนน

  1. ลูกค้าบุคคลที่ใช้บริการของ NT สามารถสมัครสมาชิก Privilege ได้ 1 บัญชี โดยคะแนนจากทุกบริการจะถูกสะสม ภายใต้บัญชีสมาชิกดังกล่าว
  2. คะแนนคำนวณจากการชำระค่าบริการทุก 25 บาทจะเท่ากับ 1 คะแนน โดยจะคำนวณคะแนนจากการชำระค่าสินค้าและบริการดังนี้
    • ลูกค้า postpaid ได้รับคะแนน เมื่อชำระยอดค่าบริการเต็มจำนวนของแต่ละรอบบิล ทุก 25 บาทรับ 1 คะแนน เศษที่เหลือรอทบครั้งถัดไป
    • กรณีชำระค่าบริการเต็มจำนวนในเวลาที่กำหนด รับคะแนนเพิ่ม 5 คะแนน
    • ลูกค้า prepaid ได้รับคะแนน จากยอดค่าใช้บริการในแต่ละเดือน โดยจะได้รับคะแนนไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  3. สมาชิกใหม่ Privilege รับ Welcome Point 50 คะแนน ทันที
  4. คะแนน มีอายุการใช้งาน 2 ปี โดยจะหมดอายุพร้อมกัน ในวันที่ 31 ธ.ค. 2567

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง