กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT มุ่งพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ตอกย้ำคุณภาพและบริการด้าน Network Solution ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ปลอดภัย และครอบคลุมสูงสุด ด้วยมาตรฐานระดับสากล


เมื่อโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยีดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว หลายๆ องค์กรต่างให้ความสำคัญกับการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน โดยได้เอาดิจิทัล เทคโนโลยี มาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการเลือกใช้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานที่รับรองคุณภาพบริการ และหนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่อย่างบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เองได้ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ที่มีโครงข่ายครอบคลุมมากที่สุด โดยได้มีการพัฒนาโครงข่ายและรักษามาตรฐานการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง


นายอภิชาติ สวรรค์คำธรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) กล่าวว่า “ก่อนหน้าการควบรวม NT ทั้งสององค์กรอย่าง TOT และ CAT ได้พัฒนาระบบและให้บริการด้านสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงมาโดยตลอด และเพื่อการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล และมีการพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ที่การันตีด้วยมาตรฐาน MEF CE 2.0, MEF CE 3.0, ISO / IEC 27001:2013, ISO 22301:2019 และมาตรฐานจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย จนกระทั่งปัจจุบัน NT ได้รักษามาตรฐานที่ได้รับการการันตีคุณภาพเหล่านี้ โดยเฉพาะมาตรฐานสำหรับการให้บริการด้านสื่อสารข้อมูล อาทิ MPLS, Ethernet, Corporate Internet และ SD-WAN และเรามั่นใจว่าจะยกระดับมาตรฐานการบริการเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”


มั่นใจบริการจาก NT ผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน MEF 3.0 ที่ช่วยให้ลูกค้าเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

นายอภิชาติ สวรรค์คำธรณ์ เผยว่า “NT ได้พัฒนา บริการ NT Carrier Ethernet ซึ่งเป็นการให้บริการสื่อสารข้อมูล บนโครงข่าย MPLS ที่ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน โดยได้การรับรองจาก MEF (Metro Ethernet Forum) ที่เน้นมาตรฐานของสัญญาณที่มีความเสถียรภาพสูง เพื่อสนับสนุนการใช้งานของลูกค้าองค์กรฯ

ปัจจุบันโครงข่าย MPLS ของ NT มี Bandwidth สูงสุดในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐาน MEF 3.0 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการ การใช้งานด้าน Application ในยุค SDN และ SD-WAN มากยิ่งขึ้น นี่คือเครื่องหมายยืนยันถึงการ เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของไทย ที่มีการให้บริการตามแบบมาตรฐานสากล”


ทั้งนี้ MEF มีสมาชิกทั่วโลกมากกว่า 200 องค์กร แบ่งเป็น ผู้ประกอบการโทรคมนาคม 60% ผู้แทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม 32% หน่วยงานสนับสนุนด้านโทรคมนาคม 8% และ มีผู้ได้รับ MEF 3.0 เพียง 50 ราย ซึ่ง NT เป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคมเพียงรายเดียว ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้

เชื่อมต่อข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยโครงข่าย MPLS มาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization)

สำหรับธุรกิจองค์กรที่มีสำนักงานใหญ่และมีสำนักงานสาขาหลายๆ แห่ง จำเป็นต้องพึ่งบริการโครงข่าย MPLS (Multi-Protocol Label Switching) เพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสารรวมถึง การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างองค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยเทคโนโลยีของ MPLS ซึ่งเป็นโครงข่ายที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงาน และรับส่งข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ VoIP, QoS Multicast , VDO Conference ได้อย่างมีเสถียรภาพและปลอดภัย ด้วยการบริหารจัดการโครงข่าย MPLS ของ NT ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001 และระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301


โดยมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System: ISMS) นั้นเป็นมาตรฐานที่ให้ความสำคัญด้านการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง (Integrity) และความพร้อมใช้ (Availability) จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลและการสื่อสารผ่านโครงข่าย MPLS ของ NT ได้รับการป้องกันด้านความมั่นคงปลอดภัย

สำหรับความต่อเนื่องการให้บริการโครงข่าย MPLS ของ NT โครงข่าย MPLS ได้รับการรับรองมาตรฐานความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2019 (Business Continuity Management System: BCMS) ซึ่งทำให้ระบบโครงข่าย MPLS มีการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับเหตุหยุดชะงักของโครงข่าย MPLS จากภัยคุกคามด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี การระบาดของโรคอุบัติใหม่หรือภัยธรรมชาติ

ด้วยมาตรฐานระดับสากลที่ NT ได้รับ และการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่า NT สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพบนโครงข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพตามมาตรฐานระดับสากล