กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จับมือร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จับมือร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเทคโนโลยี 5G จาก NT มาพัฒนาสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ตอบโจทย์กับ Business Model มากที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นโครงการวินโนหนี้ (Winnonie), การจัดตั้งร้านอินทนิลในพื้นที่ของศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาระบบชำระค่าบริการของร้านอินทนิลให้เป็นจุดรับชำระค่าบริการของ NT อีกด้วย

อีกทั้งในอนาคต NT ยังพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น SD WAN, Internet Corporate, MPLS, Internet FTTx, CCTV, Cloud และ IoT มายกระดับสินค้าและบริการที่ทันสมัยตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น