กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ร่วมสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid -19 ทั้งนี้ได้ติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้แก่สถานที่ ต่างๆ


บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ร่วมสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid -19 ทั้งนี้ได้ติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้แก่สถานที่ ต่างๆดังนี้

  1. สถานกักกันโรคแห่งรัฐ (Local State Quarantine) โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
  2. สนับสนุนการติดต่อสื่อสารผ่านระบบสื่อสารไร้สาย(my) สัญญาณ Wifi ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับรถพยาบาลเคลื่อนที่ ให้ทีมแพทย์ และพยาบาลออกหน่วยคัดกรองผู้ป่วย Covid -19 นอกพื้นที่ เบื้องต้นมีหน่วยงานที่รับมอบแล้ว 2 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ชุด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ชุด


แกลลอรี่