กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ (NT) สนับสนุนระบบสื่อสาร ภายใน โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ (NT) สนับสนุนระบบสื่อสาร ภายใน โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนกว่า 400 เตียง หลังแนวโน้มผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการติดตั้ง

  1. โทรศัพท์ IP Phone จำนวน 20 เลขหมาย
  2. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Fttx จำนวน 3 วงจร
  3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi รองรับผู้ใช้งาน (หอผู้ป่วย) 500 คน จำนวน 3 AP ทั้งนี้ระบบดังกล่าวสามารถรองรับการใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย ได้ติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวก ปลอดภัย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย ผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็ว


แกลลอรี่