กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.64 น.ส.จันทนา เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี (รจญ.ผ.)


เมื่อวันที่ 26 มี.ค.64 น.ส.จันทนา เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี (รจญ.ผ.) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติหรือเอ็นที พร้อมคณะผู้บริหารสายงาน ผ.รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลจาก น.ส.อธิตานันท์ อภิธนทวีพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชี่ยนอินเทลลีเจ้นท์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (AIIT) และนายอิสรา โล่สุวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป(ประเทศไทย) สถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ โดยเอ็นที ได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน TIA -942-B:2017 จาก AIIT และมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 22301:2012, ISO/IEC 20000-1 และ CSA STAR-Cloud Security จาก BSI ซึ่ง เอ็นที ได้มีการบริหารจัดการระบบ IDC & Cloud Service ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ณ เอ็นที สำนักงานแจ้งวัฒนะ


แกลลอรี่