กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT ร่วมเปิดระบบ IOT "โครงการเกษตรอัจฉริยะ NT Smart Agriculture"


24 มี.ค.64 ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี (ท.ศ.ป.) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายเดชพร ด่านพิทักษ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง 2 (น.2) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเอ็นที นายพิษณุ เดชใด ผอ.รร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ร่วมเปิดระบบ IOT "โครงการเกษตรอัจฉริยะ NT Smart Agriculture" ระบบฟาร์มอัจฉริยะสามารถทำงานได้อัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง โดย เอ็นที ท.ศ.ป.และบริษัท นีโอ ทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือในการนำเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาบริหารจัดการระบบเพาะปลูกด้วยอุปกรณ์ Sensor เชื่อมต่อสัญญาณรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ ดิน ความเป็นกรดด่างและความชื้นในพื้นที่โรงเรือนเพาะปลูก ซึ่งข้อมูลที่ได้จะจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล พร้อมนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุว่าพื้นที่ไหนจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และยังสามารถบริหารจัดการบนสมาร์ทโฟนผ่าน Application กำหนด Schedule time เช่น ตั้งเวลาเปิดปิดเวลาให้น้ำ ให้ปุ๋ย ตามความต้องการ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับสินค้าต่อไป


แกลลอรี่